Gå til indhold

FAQ for afdelingsbestyrelser

Har du spørgsmål til dit daglige arbejde som bestyrelsesmedlem i en af Lejerbos afdelinger, kan du måske finde svar på dine spørgsmål ved at læse mere her.

Her har vi nemlig samlet svarene på de oftest stillede spørgsmål fra Lejerbos afdelingsbestyrelser.
Spørgsmålene er fordelt på en række emner. Under hvert emne kan du se, hvilke spørgsmål, der bliver besvaret. For at læse svarene, skal du klikke på det relevante emne.

Afdelingsbestyrelsen - generelt
Hvad er en afdelingsbestyrelse? 
Hvem kan vælges til afdelingsbestyrelsen? 
Hvordan vælges afdelingsbestyrelsen? 
Hvordan foregår rollefordelingen i afdelingsbestyrelsen? 
Hvad er reglerne for suppleanter? 
Kan afdelingsbestyrelsen beslutte, at et medlem ikke må være med i bestyrelsen? 

Afdelingsbestyrelsens opgaver 
Hvad kan afdelingsbestyrelsen beslutte? 
Hvordan udarbejdes forslag til afdelingsmødet (og indkomne forslag)? 
Skal afdelingsbestyrelsen udføre vedtagne forslag? 
Hvad er en forretningsorden, og hvad skal den indeholde? 
Hvad er en årsplan, og hvad kan den bruges til?

Afdelingsbestyrelsesmøder 
Hvor ofte holdes bestyrelsesmøder, og hvem deltager? 
Hvilke praktiske opgaver er der i forbindelse med bestyrelsesmødet?

Afdelingsbestyrelsen - økonomisk råderum 
Hvor stort et afdelingsbestyrelsens økonomiske råderum? 
Får bestyrelsesmedlemmer løn for at sidde i bestyrelsen? 
Kan afdelingsbestyrelsen bruge penge på mad i forbindelse med afdelingsbestyrelsesmøder? 
Kan afdelingsbestyrelsen indkøbe IT-udstyr eller få økonomisk tilskud til telefon? 
Kan bestyrelsesmedlemmer deltage på kompetencegivende kurser? 
Kan afdelingsbestyrelsen give gaver til beboere, der har ydet en ekstra indsats? 
Kan afdelingsbestyrelsen vedtage priser for brug af afdelings faciliteter?

Afdelingsbestyrelsen - andet 
Kan afdelingen støtte sociale aktiviteter som julefrokost, sommerfest eller fastelavn? 
Hvordan og til hvem i Lejerbo kan afdelingsbestyrelsen klage? 
Hvordan får afdelingsbestyrelsen adgang til sin hjemmeside?

Afdelingsmødet 
Hvad er afdelingsmødet, og hvem kan deltage? 
Hvordan foregår afdelingsmødet? 
Hvad er afdelingsbestyrelsens opgaver i forbindelse med det ordinære afdelingsmøde? 
Hvordan vedtages forslag på afdelingsmødet? 
Hvad er urafstemning, og hvornår afholdes det? 
Kan der bruges fuldmagter til afdelingsmødet? 
Hvornår afholdes ekstraordinært afdelingsmøde? 
Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle i forbindelse med det ekstraordinære afdelingsmøde?

Boligorganisation, repræsentantskab og organisationsbestyrelse 
Hvad er Lejerbo København? 
Hvad er repræsentantskabet? 
Hvordan vælges medlemmer til repræsentantskabet? 
Hvad er organisationsbestyrelsen?

Boligsociale helhedsplaner og -tiltag i afdelingerne 
Hvad er en boligsocial helhedsplan, og hvordan får afdelingen en sådan? 
Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle i forbindelse med den boligsociale helhedsplan? 
Hvad er den kommunale boligrådgivning? 
Hvem er kontaktperson til boligrådgiveren, og hvilke opgaver har kontaktpersonen?

Regnskab og budget 
Hvad er et driftsbudget og regnskab? 
Hvad er et budgetmøde? 
Hvad er budgetkontrol? 
Hvad er forbrugsregnskabet, og hvordan opgøres forbruget?

Ejendomsfunktionærer 
Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle i forhold til ejendomsfunktionærerne? 

Vedligeholdelse og renovering 
Hvad er en vedligeholdelsesordning? 
Hvad er vedligeholdelsesreglementet, og hvordan kan det ændres? 
Hvad er en vedligeholdelsesplan, og hvordan udarbejdes den (markvandring)? 
Hvad er reglerne for vedligeholdelsesopgaver, som er med i vedligeholdelsesplanen? 
Hvad er reglerne for renoveringsopgaver, som ikke er en del af vedligeholdelsesplanen?

Renoveringsopgaver støttet af Landsbyggefonden 
Hvilke afdelinger udvælges til renovering med støtte fra Landsbyggefonden? 
Hvem sidder i byggeudvalget, og hvem har ansvaret for gennemførelse af renoveringsprojekter støttet af Landsbyggefonden? 
Hvordan foregår syn af nye eller nyrenoverede afdelinger?

Husorden og regler for afdelingen 
Hvad er husordenen, og hvordan vedtages den? 
Hvordan forholder bestyrelsen sig, hvis husordenen ikke overholdes? 
Kan afdelingsbestyrelsen vedtage priser for brug af fællesvaskeri, leje af lokaler og andre faciliteter? 
Hvad er reglerne for paraboler, husdyr og leje af kælderrum, garage m.m. i afdelingen? 
Hvad er reglerne for rygning på afdelingens fællesarealer? 
Hvad er reglerne for udlejning af fælleslokaler? 
Kan beboere gennemføre individuelle projekter og forbedringer uden for boligen (individuel råderet)? 
Hvornår og hvordan kan afdelingsbestyrelsen stille forslag om kollektiv råderet?

Praktiske spørgsmål 
Hvem forestår udlejning af afdelingens boliger? 
Hvordan vælges TV-signalleverandør? 
Kan afdelingen udleje areal til opsætning af mobilantenne? 
Hvordan undgår afdelingen, at hårde hvidevarer mm. er indeholdt i boligen for nye lejere?

Andet 
Hvem repræsenterer afdelingen i grundejerforening, vejlav og lignende? 
Hvad er reglerne for indsamling af børneattest i forbindelse med frivillige i afdelingen? 
Hvad er reglerne for sammenlægning og samarbejde med andre afdelinger? 
Hvad er ydelsesbeskrivelsen?

Region
Hovedstadsregion
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf. 70121310
Genveje
Lejerbo