Gå til indhold
image

Referat af Lejerbo KBH's organisationsbestyrelsesmøde d. 23/1 2017

Oprettet:  16-02-2017

Der blev afholdt organisationsbestyrelsesmøde mandag den 23. januar i Lejerbos hovedkontor i Valby, hvor bestyrelsen bl.a. planlagde årets møderække og andre vigtige arrangementer så som sommermødet og repræsentantskabsmødet.

Organisationsformand Jan Hyttel bød velkommen til mødet, hvorefter der blev valgt en dirigent. Dirigentopgaven går på skift mellem bestyrelsens medlemmer. Denne gang var det Sheku Amadu Jallob som fik tildelt opgaven med at dirigere mødet.


Tryghedsudfordringer i Holmbladsgade

Første punkt på dagsordnen var en drøftelse af de tryghedsudfordringer som skal løses i afd. 391-0 Holmbladsgade på Amager. En ungegruppe har benyttet kaos omkring rydningen af hash-boderne på Christiania til at forflytte sig fra staden til gård og kældre i afdelingen i Holmbladsgade for at ryge og feste. Det skaber utryghed i boligområdet. De unge skaffer sig adgang enten via lånte nøgler eller ved, at nogen i afdelingen lukker dem ind. 


Problemerne har afstedkommet en ansøgning fra afdelingsbestyrelsen om bevilling på 40.000 kr. til nye elektroniske dørlåse i afdelingens 6 yderdøre. Organisationsbestyrelsen bevilgede pengene som tages fra Dispositionsfonden. Det boligsociale team med Eskild Dahl Pedersen i spidsen er tilkaldt for at støtte op med forskellige tryghedsskabende tiltag, så man kan få genskabt ro og orden i afdelingen på Amager.


Revideret kapitaltilførsel til Mjølnerparkens renovering

Der blev oprindelig afsat 71 mio. kr. til Mjølnerparkens renovering, men dette beløb er højere end Landsbyggefonden kar kunnet gå med til. Styregruppen for Mjølnerparkens renovering indstiller derfor, at bestyrelsen godkender at kapitaltilførslen ændres til 22 mio. kr. Bestyrelsen drøftede den nye indstilling, som betyder en væsentlig mindre kapitaltilførsel men til gengæld er det forventede salgsprovenu af byggerettigheder også mindre. Alt i alt er nettoresultatet ca. det samme. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og der udarbejdes en finansieringsmodel som vil indgå i nedrivningsansøgningen til ministeriet.


Status for byggeri og den særlige beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken

Jan Hyttel redegjorde for hvad der sker i bygherreudvalget og det arbejde, der bl.a. har mundet ud i en salgsaftale med forretningskæden Lidl om Journalistgården i Nordvest – en salgsaftale der indebærer indtægt for Lejerbo København på 27 mio. kr.

De mange forskellige byggeformaliteter vedrørende planlægning og udførelse af byggeriet på Sankt Joseph Kloster på Østerbro er kommet på plads med underskrifter.

Jan Hyttel og Steffen Boel Jørgensen har haft møder med boligministeren og kommunens beskæftigelses- og integrationsudvalg om beskæftigelsesprojektet i Mjølnerparken. Projektet, der skal støtte Mjølnerparkens mange langtidsledige med at komme i job, bliver sat i gang i løbet af foråret. Det skal gennemføres i et samarbejde mellem Lejerbo København og Kommunen. Der er afsat 12 mio. kr. til det ambitiøse projekt.


Beboerservice via Call-Center overvejes

Steffen Boel Jørgensen har sammen med en studiegruppe været på besøg i Lejerbos Call-Center i Frederiksværk for at se nærmere på hvordan det fungerer i praksis. Ideen med Call-Centret er, at beboerne i Lejerbos Frederiksværk-afdelinger kun skal henvende sig ét sted for at få adgang til den service de har brug for. 


Der er tale om en portal, hvor der altid er en medarbejder til at besvare opkald. Og hvis det er uden for normal arbejdstid er der en telefonsvarer, hvor man kan indtale en besked, som vil blive aflyttet næste morgen, så beboeren hurtigt kan få svart på sit spørgsmål. 


I Frederiksværk har man haft gode erfaringer med Call-Centret, som bidrager til højt serviceniveau og større beboertilfredshed. Steffen Boel Jørgensen sagde på januarmødet, at man på sigt kan overveje at få et lignende Call-Center i Lejerbo København. Bestyrelsen fandt at ideen er rigtig god og at der skal arbejdes videre med projektet.


Seniorbofællesskab i vækst

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Seniorbo i København. Seniorbo består af 26 personer i alderen 50-71 år der arbejder på at etablere et seniorbofællesskab i hovedstaden på mellem 30 og 40 boliger. I henvendelsen udtrykker Seniorbo ønsket om at bestyrelsen tænker dem ind i de kommende byggeplaner for Mjølnerparken og om muligt vil man gerne være en del af Mjølnerparkens seniorbofællesskab.


Organisationsbestyrelsen drøftede henvendelsen og enedes om at være åben for en begrænset udvidelse af det eksisterende seniorbofællesskab, Derudover drøftede bestyrelsen muligheden for at indtænke et nyt seniorbofællesskab i Den GrønneTrekant efter renovering. Der tages et møde med Seniorbo om disse ting.


Trivselsundersøgelsen 2016

Lejerbo har gennemført en trivselsundersøgelse som viser god trivsel og tillid blandt medarbejderne på Lejerbo Københavns ejendomskontorer, og ikke mindst er trivslen forbedret rigtig meget siden sidste undersøgelse i 2011. Der kommer på hjemmesiden en artikel som nærmere gør rede for undersøgelsen.


Planlægning af årets gang

På bestyrelsesmødet i januar er der et fast tilbagevendende punkt på dagsordenen. På dette møde planlægger man årets bestyrelsesmøder og andre vigtige møder såsom repræsentantskabsmødet, sommermødet, bestyrelseskonference og besigtigelsesturen. På dette møde bliver desuden de mange forskellige opgaver som bestyrelsen varetager i løbet af året delt ud, så alle ved, hvilke opgaver og ansvarsområder de hver især tager føringen på.


Organisationsbestyrelsensmøde forløb som altid i en god tone med plads til humoristiske indslag. Mødet sluttede kl. 19.30 med fællesspisning i Lejerbos kantine.


Hvis du vil læse det fulde referat fra bestyrelsesmødet i januar, så finder du det på hjemmesiden under menupunkt ”Møder”.


Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 22. februar 2017.Kommentarer

Påkrævet felter
Skriv det som står på billedet
<januar 2018>
mationtofr
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kontakt webmasteren

Du er altid velkommen til at kontakte Lejerbo Københavns hjemmeside.

Har du forslag til artikler, nyt om navne, ting til vores kalender eller andet, der kan tænkes at have interesse for hjemmesiden, så skriv til kbh@lejerbo.dk eller kontakt webredaktør Karen Vistesen på journalist@karenvistesen.dk

Læs mere om hjemmesiden

Nyheder fra Lejerbo

Region
Hovedstadsregion
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf. 70121310
Genveje
Lejerbo