Gå til indhold
image

Lejerbo Kbh's nye driftsstrategi vægter samarbejdet højt

Oprettet:  22-10-2017

Arbejdet med den nye drifts- og vedligeholdelsesstrategi som har endnu større fokus på samarbejdet mellem beboerdemokraterne og varmemestrene samt et forslag til en mere effektiv budgetkontrol i afdelingerne var hovedtemaer på dagsordenen for organisationsbestyrelsesmødet i september.

Lejerbo Københavns drifts- og vedligeholdelsesstrategi bliver løbende opdateret, så den kan følge med tiden og sikre at organisationens ikke færre end 60 boligafdelinger og 6.000 lejemål nu og i fremtiden er i tip top standard og med høj service til beboerne.

 

De senere år har der været en række omlægninger af driften, som har resulteret i en mere strømlinet drift. Omlægningerne skal ses i lyset af aftalen BL har indgået med regeringen og KL om at effektivisere driften i den almene sektor. Der skal inden for hele sektoren findes besparelser på 1,5 mia. kr. frem mod 2020. Målet er at effektivisere driften for at holde huslejestigning nede.


For Lejerbo Københavns vedkommende betyder det, at der skal spares 15 mio. kr. frem mod 2020. Det er mange penge, men man er allerede godt på vej i kraft af de nye driftsfællesskaber og samarbejdet med ejendomsfunktionærerne, som har givet mange gode input til forbedringer af driften.


Nye tiltag, ny Idépris og mere samarbejde

I forslaget til den nye drifts- og vedligeholdelsesstrategi, som organisationsbestyrelsen drøftede og vedtog på sit bestyrelsesmøde i Valby 27.september, er det nye, at der er indføjet forskellige tiltag som kan give besparelser på el, vand, varme og affaldshåndtering samt indkøb af håndværksydelser - dog uden at det  går ud over den gode kvalitet i løsningen af opgaverne. Der vil også blive mulighed for, at afdelingerne kan søge støtte til at undersøge og afprøve nye metoder til effektivisering af driften i afdelingen.


Samtidig med godkendelsen af den nye strategi besluttede organisationsbestyrelsen, at der skal indstiftes en ny Idépris – Den Gyldne Pære – som uddeles en gang om året i forbindelse med sommermødet og gives til den afdeling, som har gennemført det bedste forslag til effektivisering.


Derudover har strategien fokus på, at der skal skabes et endnu tættere samarbejde mellem beboerdemokraterne og varmemestrene. Det er ude i de enkelte afdelinger, at man i fællesskab skal finde den rigtige vej at gå med hensyn til de opgaver der skal løses for at holde afdelingen i pæn stand.


Organisationsbestyrelsen har under overvejelse at skabe nogle særskilte tiltag rettet mod afdelingsbestyrelserne og endvidere at holde et årligt møde med varmemestrene. Kendskab til hinandens arbejde vil fremme det gode samarbejde og styrke forholdet mellem driften, beboerdemokraterne og Lejerbo Københavns politiske ledelse.


Den nye drifts- og vedligeholdelsesstrategi vil blive præsenteret med henblik på endelig godkendelse af repræsentantskabet på det kommende repræsentantskabsmøde i december.


Ny og enklere budgetprocedure

Bestyrelsesmødet i Valby havde også andre beslutningspunkter på dagsordenen. Blandt andet vedtog organisationsbestyrelsen et af forvaltningen udarbejdet forslag til en ny og enklere procedure for udarbejdelse af budgetter og budgetkontrol.


I forbindelse med den nye aftale om effektivisering af den almene boligsektor er der nu skærpet krav til organisationsbestyrelser i almene boligorganisationer om ansvar for at påse og hvert år redegøre for, at organisationen og dens boligafdelinger udøver god økonomistyring og egenkontrol. Derfor er det organisationsbestyrelsen magtpåliggende, at der udøves en kvalificeret og effektiv budgetlægning og kontrol.


Med nogle få men virkningsfulde nye tiltag er der fundet en metode, som kan lette arbejdet med budgetlægning samtidig med at der kan føres effektiv kontrol. En nærmere forklaring om den nye metode kan læses i bestyrelsesreferat som er langt ind på hjemmesiden under menupunktet ”Møder”.


Organisationsbestyrelsens godkendelser

På mødet behandlede og godkendte organisationsbestyrelsen som sædvanligt en række ansøgninger fra afdelingerne. Blandt andet fik afd. 405-0 Læssøegade og afd. 413-0 Bjergvænget godkendt, at dispositionsfonden kautionerer for et banklån til finansiering af vinduesudskiftning i afdelingen.


Afd. 245-0 Spaniensgade fik godkendt et lån til at få udarbejdet en samlet tilstandsrapport med priser for en minihelhedsplan for afdelingen.


Mjølnerparken og status på administrationsaftaleOrganisationsbestyrelsen holder møde en gang om måneden i Valby

Mødet omfattede desuden formand Jan Hyttels orientering om hvad der sker i byggeudvalget. Jan kunne fortælle, at renoveringssagen på Mjølnerparken ved skema A overgår til Lejerbo København, og at han sammen med forretningsfører Steffen Boel Jørgensen deltager i en arbejdsgruppe om at få de praktiske detaljer i sagen på plads.


Formanden orienterede om forhandlingerne med Lejerbo Danmark om en eventuel ny administrationsaftale, hvor Lejerbo København er blevet imødekommet med hensyn til AOSF (indgåede forhåndsaftaler mellem boligorganisationer og kommunen), men der forhandles stadig om Oliebladsgade. 


Advokat Jesper Bang repræsenterer Lejerbo København i sagen mod Lejerbo Danmark, og Jesper Bang var til stede, da dagsordenspunktet blev drøftet. Punktet blev drøftet fortroligt.


Bestyrelsen evaluerede årets sommermøde. Man var enige om, at det var en godt møde. Eneste minus var, at der blev stjålet nogle kostumer, som skulle erstattes hos udlejeren med i alt 7.500 kr. Pengene blev bevilget af bestyrelsen og indarbejdes i sommermødets budget.


Vær påpasselig med omtale af personsager

Under dagsordenens sidste punkt ”Nyt fra administrationen” havde bestyrelsen en kort drøftelse om sin holdning til temaer der offentliggøres for en bredere kreds. 


Det er en generel regel i hele landet – ikke bare i Lejerbo – at man skal være påpasselig med alle oplysninger på personer, lige fra cpr. nr. til omtale af personalesager. Man skriver f.eks. ikke i et referat: ”NN er blevet fyret”. Bestyrelsen indskærper, at personalesager ikke omtales i referater og på hjemmesider i afdelingerne. Det bør gælde alle personalesager.


Bestyrelsesmødet blev dirigeret af næstformand Flemming Grandal.


Husk: Du kan læse referater fra organisationsbestyrelsesmøderne her på Lejerbo Københavns hjemmeside under menupunktet ”Møder”.

   Kommentarer

Påkrævet felter
Skriv det som står på billedet
<januar 2018>
mationtofr
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kontakt webmasteren

Du er altid velkommen til at kontakte Lejerbo Københavns hjemmeside.

Har du forslag til artikler, nyt om navne, ting til vores kalender eller andet, der kan tænkes at have interesse for hjemmesiden, så skriv til kbh@lejerbo.dk eller kontakt webredaktør Karen Vistesen på journalist@karenvistesen.dk

Læs mere om hjemmesiden

Nyheder fra Lejerbo

Region
Hovedstadsregion
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf. 70121310
Genveje
Lejerbo