Gå til indhold
image

Organisationsbestyrelsesmøde med årsrapport i Lejerbo København

Oprettet:  04-01-2017

Den 17. november holdt organisationsbestyrelsen i Lejerbo København det sidste bestyrelsesmøde i 2016 og samme dag holdt man også regnskabsmøde med gennemgang af årsregnskab og budget for 2017.

Organisationsformand Jan Hyttel bød velkommen til bestyrelsesmødet som inkluderede Lejerbos udlejningschef Helle Jørgensen. 

 

Anvisning af boliger til flygtninge


Helle gennemgik den udmøntningsaftale som de almene boligorganisationer i København har indgået med kommunen om boliger til flygtninge, herunder et nyt tillæg til aftalen som omhandler aktivering anvisningsrettigheder i bofællesskaber og ungdomsboliger samt boligplacering af flygtninge i overskydende ældreboliger med op til 5-10 procent i den enkelte afdeling, afhængig af størrelse. Bestyrelsen tog Helles rapport om den indgåede aftale til efterretning, dog besluttede man at der skal  aflægges status for boliganvisningen til flygtninge hvert kvartal, da bestyrelsen ønsker løbende at følge udviklingen på dette område.


Status for udlejningssituationen


Udlejningschef Helle Jørgensen (arkivfoto)

Helle Jørgensen orienterede på mødet også om den almindelige udlejningssituation i Lejerbo som generelt er god, dog har der i efteråret været udlejningsproblemer i tre lejemål i den Grønne Trekant og i den nye afdeling på Retortvej har det været svært at leje 9 boliger ud. Det skyldes et højt indskud og egenbetaling af hårde hvidevarer. Udlejningsproblemerne på Retortvej afstedkom en beslutning om at der skal ske en mere målrettet indsats ved førsteudlejning af nybyggeri f.eks. med åbent hus for opskrevne på ventelisten. De nye elektroniske boligtilbud bliver iværksat om kort tid og de vil understøtte en hurtigere boligudlejning.


Kommende helhedsplaner

Der bliver i de kommende år fortsat arbejdet hårdt og målrettet på at fremtidssikre de ældre boligafdelinger med små og større renoveringer. Bestyrelsen godkendte på mødet en helhedsplan for afd.21-0 Sundholmsvej på Amager og mini-helhedsplaner for henholdsvis afd. 330 Lyshøjgårdsvej i Valby og afd. 204-0 Bodenhoffs Plads på Christianshavn. Afdelingerne får bl.a. nye vinduer, døre og facaderenovering. Afdeling 248-0 Aldersrogade på Nørrebro fik af bestyrelsen bevilget et rentefrit lån fra dispositionsfonden til udskiftning af indgangsdøre samt slidlag og til opstribning af p-pladser på afdelingens parkeringsplads.


Dækningsgraven i Akacieparken

Københavns Kommune har i et brev til afdelingen i Akacieparken udtrykt et ønske om at afdelingen overtager en dækningsgrav/bunker, som ligger ubrugt hen i boligområdet. Akacieparkens afdelingsbestyrelse har tilkendegivet at de gerne vil have at Lejerbo overtager dækningsgraven med henblik på at den kan istandsættes og bruges til beboeraktiviteter. Organisationsbestyrelsen fandt at det var en god ide og godkendte projektet.


Kontanthjælpsprojektet i Mjølnerparken og god kommunikation


Beskæftigelsesprojektet i Mjølnerparken skal hjælpe kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet


Organisationsbestyrelsen besluttede at forlænge samarbejdet med kommunikationsfirmaet HansenAgenda, der siden foråret har hjulpet bestyrelsen med kommunikation og presse om det kontroversielle kontanthjælpsprojekt i Mjølnerparken. Projektet har været meget i mediernes søgelys og HansenAgenda har med faglig dygtighed håndteret opgaven, og da behovet for god kommunikation om projektet stadig er til stede ønsker bestyrelsen at samarbejdet med HansenAgenda bliver forlænget. 


Rådgivning om TV-aftaler og noget om beføjelser

Den nyeTV-lov var også på dagsordenen – en lov der giver beboerne mulighed for at vælge forskellige TV-pakker. Både administrationen og boligafdelingerne arbejder på at få overblik over TV-aftaler og anlæg. I nogle afdelinger er der brug for rådgivning for at få aftaler vedrørende TV-leverandører og internet på plads. Bestyrelsen besluttede at forvaltningen kan bruge af arbejdskapitalen i 2016/2017 op til 50.000 kr. til rådgivning om TV-aftaler i de afdelinger som har behov for det.


I afd.216-0 Islandsgården III verserer der en sag, som handler om afdelingsbestyrelsens beføjelser for driften og der er rejst kritik af forvaltningen. Bestyrelsen var enige om at der skal arrangeres et møde for at tale tingene igennem og få afklaret tvivlsspørgsmål. Organisationsformand Jan Hyttel vil deltage i dette møde.


Det boligsociale arbejde på Nørrebro skal fortsætte


Der er fortsat brug for Helhedsplanen Vores Kvarter i Alderosgade 

Lejerbo Københavns boligsociale styregruppe har indstillet, at der indsendes en prækvalifikation til Landsbyggefonden vedrørende afdeling 248-0 Aldersrogade. Vibos afdeling 106 Vognvænget ønsker ligeledes at være en del af denne prækvalifikation. Styregruppen finder, at der er behov for en fortsat boligsocial indsats, men at den skal være knyttet tæt op af den forventede fysiske helhedsplan og udviklingsplanerne for hele bydelen, og altså ikke kun en klassisk boligsocial indsats i bydelsregi. En kriminalpræventiv vinkel bør også kunne indpasses ligesom en del drift f.eks. servicebesøg. Ved en målrettet indsats forventes det at Den GrønneTrekant på linje med Mjølnerparken på sigt kan stå på egne ben og omfattes af det nye beredskab ligesom alle andre boligafdelinger i  Lejerbo.

Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen fra den boligsociale styregruppen.


Status for byggeherreudvalg og administrationOrganisationsformand Jan Hyttel (arkivfoto)

Organisationsformand Jan Hyttel redegjorde for arbejdet i bygherreudvalget. Kontrakt med entreprenør på Journalistgården på Nørrebro er blevet opsagt. Projektet i Oliebladsgade kan ikke gennemføres, da kommunen alligevel ikke ønsker at opføre plejeboliger på stedet. Projektet i Lersø Park Allé er udfordret af økonomien, projektet følges nøje. I Kamhusene er der behov for en hurtig og funktionsdygtig løsning vedrørende gulvvarme samt information til beboerne.


Forretningsfører Steffen Boel Jørgensen orienterede om arbejdet i administrationen. Der var flere ting at fortælle om, og en af dem handlede om kommunens intention om at aktivere en række p-deklarationer og fortovsordninger, som ikke er i brug i dag. BL - Danmarks Almene Boliger er af den opfattelse, at p-deklarationer ikke kan håndhæves. BL agter at agere politisk både i forhold til p-deklarationerne og også i sagen om fortovsordninger, hvis der ikke kan indgås en aftale med kommunen om, at boligorganisationer med større sammenhængende arealer kan udtræde af fortovsordningen.


Rapporten fra Steffen omhandlede også en status for arbejdet med at finde finansieringsmuligheder til at gennemføre renoveringsprojekter i afdelinger med lav friværdi. Det har i flere tilfælde været svært for afdelingerne med en lidt trængt økonomi at opnå realkreditlån bl.a. fordi kommunen ikke har villet garantere for lånene. En ny form for renoveringsstøtte via Dispositionsfondensmidler er taget i brug og lige nu overvejer administration/bestyrelse om finansiering via den grønne vækstfond vil være et godt alternativ til specifikke projekter istedet for realkreditlån.


Steffen Boel Jørgensen vil sammen Jan Hyttel og økonomiafdelingen vurdere om der skal forhandles med Kommunen og/eller Realkreditinstitutter samt indhentes nærmere information om vækstfondens lånetype herunder risikovurdering, som økonomiafdelingen vil udarbejde, inden man træffer en beslutning.


Regnskabs- og budgetmødet – økonomien har det godt

Efter bestyrelsesmødet blev der holdt regnskabs- og budgetmøde. Joan Gronemann fra Lejerbos økonomiafdeling gennemgik regnskabet for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 med tilhørende revisionsrapport og budgettet for 2017.


Årsregnskabetshovedtal viser et driftsoverskud på 909.000 kr., samlede aktiver på 323 mio. kr.og en egenkapital på 91 mio. kr.


Budget 2017 er kendetegnet ved stor aktivitet. Det skyldes de mange renoveringsprojekter og ikke mindst nybyggeri. Det betyder både flere indtægter fra flere lejemål men også mange udgifter til projekterne som  skal fremtidssikre boligafdelinger og holde Lejerbo København i topform som almen bygherre i hovedstaden.


I budget 2017-2018 er bruttoadministrationsudgifterne sat til 25,3 mio. kr.

Regnskab og budget blev godkendt af bestyrelsen, og organisationsformand Jan Hyttel kunne afslutningsvis konkludere at Lejerbo København er en organisation i vækst og med en sund og fornuftig økonomi.


Regnskabsmødet inkluderede Lejerbos udviklings- og byggechef Gerti  Axelsen og projektleder Mohammed Al Muhandes. De gav en status for nuværende og kommende renoveringsprojekter og nybyggerier i København.


Det kombinerede bestyrelses- og regnskabsmøde blev holdt i Lejerbos hovedkontor i Valby. Mødet sluttede klokken 19 og derefter var der fællesspisning i byen.


Tekst og foto af Karen Vistesen

Kommentarer

Påkrævet felter
Skriv det som står på billedet
<januar 2018>
mationtofr
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kontakt webmasteren

Du er altid velkommen til at kontakte Lejerbo Københavns hjemmeside.

Har du forslag til artikler, nyt om navne, ting til vores kalender eller andet, der kan tænkes at have interesse for hjemmesiden, så skriv til kbh@lejerbo.dk eller kontakt webredaktør Karen Vistesen på journalist@karenvistesen.dk

Læs mere om hjemmesiden

Nyheder fra Lejerbo

Region
Hovedstadsregion
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf. 70121310
Genveje
Lejerbo